Ürün No : 2379

PU-Holzverfestigung

Tek bileşenli ahşap sağlamlaştırma ve zararlı maddelerin fiksasyonunu sağlayan madde

Teknik Bilgi Föyü ve Belgeler