Ürün No : 902652

WPC-Imprägnier-Öl

Solvent bazlı dekoratif tik yağı

Teknik Bilgi Föyü ve Belgeler