Ürün No : 0695

Hartwachs-Öl

Doğal yağlardan ahşap parkeler, merdivenler ve mobilyalar için yağ

Teknik Bilgi Föyü ve Belgeler